Neděle, 15. září

Novoroční projev administrace

Administrátor 1.1.2019

     Dovolte mi u příležitosti vstupu do nového roku 2019 přivítat vás oficiálně na staronovém diskuzním webu.
Protože na tento web zavítají nejen harcovníci mající zde již několik let své registrace, ale rovněž tváře nové a neotřelé, považuji za vhodné rozšířit zdravici také o několik slov (vět) týkajících se i tohoto webu.

     Úvodem mi dovolte zabrousit malinko do historie. Někdy koncem roku 2012 se skupinka lidí sdružená pod webem iDnes rozhodla, že nechce nadále snášet stále více a více cenzury, lustrování a nasazování náhubku korektnosti. Tou poslední kapkou pak byla ztráta anonymity a povinnost na vyžádání zasílat kopii občanského průkazu k ověření totožnosti.
Tak se zrodil web diskutérů. Web, který byl založen na myšlence svobodné, anonymní diskuze, který akceptoval pluralitu názorů, umožňoval zábavu i učené disputace, ale hlavně, který nesvazoval zúčastněné vynucovaným způsobem vyjadřování se skrze dress code zaváděné politické korektnosti.

     Tento stav netrval dlouho. Zhruba po roce byl web vypnut a změnil majitele. Způsob vedení nově rozběhnutého webu ze strany administrace nebyl právě nejšťastnější a brzo byl příčinou rozštěpu.
Z původně jednoho webu vznikly hned tři. A běh věcí pokračoval...
Jeden web se v průběhu let vyvinul do formy minimalistického diskuzního klubu několika původních členů.
Druhému webu se podařilo etablovat jako relativně úspěšné diskuzní fórum s vyššími ambicemi. Nicméně v rámci nekompatibility názorů svých se světonázory tamní skupinky se může u přišedšího diskutéra dostavit pocit diskomfortu vyvolávající potřebu poohlédnout se i jinde.
Web třetí prodělal těch kotrmelců snad nejvíce. Kromě toho, že několikrát změnil svého majitele, byl bohužel i opětovně vypnut. Když před necelým rokem probíhala jeho resuscitace, vše nasvědčovalo tomu, že majitel bude kráčet ve šlépějích původního webu (myšleno v intencích jeho svobodné diskuze pestré palety diskutérů s pluralitou názorů). V tomto bodě má dle mého názoru ten třetí web stále drobný deficit.

     Na sklonku roku 2018 došlo k vyhrocení sporů mezi dvěma nicky, které se promítly až do samotného chodu zmíněného třetího webu. Vývoj událostí byl nakonec impulsem ke vzniku tohoto webu (v pořadí již šestého?).
Na rozdíl od předchozích projektů, ve kterých byla administrace většině diskutérů známa (a v případě osobních sporů toto mohlo vést až k útoku na statek veřejný, určený všem diskutérům), chceme zde její anonymitu zachovat. Nedokážeme sice zabránit šíření fám, ale ujišťujeme vás, že za chodem tohoto webu nestojí žádný exponent ve sporech vedených v minulosti. Další výhodu naší anonymity spatřujeme v záruce, že žádný registrovaný diskutér nebude odejit z důvodů animozit mezi nickem jeho a nickem někoho z administrace.

     Z výše uvedeného by mělo být zřejmé, že naše ambice nejsou stát se komplementem množiny tří již etablovaných webů, ale naopak je přesahující. Zde můžete (pod svým původním či nově zřízeným nickem) diskutovat s těmi, kteří na ten váš "mateřský" přijít nechtějí či nesmějí. Nechceme, aby se tento web světonázorově vyhranil a byl tak předurčen konkrétní skupince, která by si v něm zkoušela prosazovat svá "domovská práva".
V souvislosti s tím na vás apelujeme: uvědomte si, že do diskuzí chodíte obhajovat svůj názor, nikoliv pravdu, byť můžete být o pravdě svého názoru skálopevně přesvědčeni. Nepoužívejte svůj názor jako klacek pro hájení té své pravdy vůči ostatním diskutérům.

     Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál úspěšné vykročení do nového roku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti bez ohledu na to, zda se stanete či nestanete našimi pravidelnými návštěvníky. Tomuto webu přejme živou diskuzi u hodně témat, ze kterých si budete vždy moci vybrat témata vašemu naturelu blízká a srdci milá. Administraci pak přání, aby se webu do budoucna dařilo a ona dokázala vždy moudře a spravedlivě ukočírovat smečku nevycválaných diskutérů.

Ještě jednou všem vše nejlepší v novém roce.

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.