Neděle, 15. září

Hodnota lidského života - přepočet na peníze

Jawa 1000 26.12.2018

Někdo může tvrdit, že lidská hodnota je nekonečná. Toto tvrzení ovšem většinou padá pokud je třeba pro záchranu něčího života něco obětovat. Nemusí jít vždy jen o peníze. Může se jednat o to, že člověk buďto sám vstoupí do rizika, obětuje úsilí, nebo daruje orgán. To se ale špatně převádí na čísla, proto se budu věnovat přepočtu na peníze.

Rovněž třeba rozlišovat hodnotu subjektivní a objektivní. Jsou lidé, pro které bych obětovala jakoukoliv částku. (Už tady to ale naráží na to, že tu částku musím mít, popřípadě mi jí musí být ochoten někdo půjčit). A jsou lidé, kteří mě vůbec nezajímají protože o jejich existenci ani nevím. Další rovinou je, že třeba částka 100 Kč za záchranu života jakéhokoliv člověka se může zdát malá. Vztáhneme li to ale na příklad na africké děti a kolik jich je, záhy dospějeme k závěru, že se jedná o částku poměrně velkou.

Další teoretickou úvahou může být, zda hodnota života některých lidí není záporná.

To je ale všechno filosofování bez dopadu na praxi. Oblast, kdy je třeba stanovovat cenu života, je oblast zdravotnictví. Prostředky totiž nejsou neomezené. Stanovit to ovšem není jednoduché.Ano, máme případy, kdy je jasné, že požadovanou částku má smysl investovat a jsou případy, kdy je jasné, že to cenu nemá. Pak je ale spusta případů, kdy to jednoznačně nelze říct. Dalším problémem je, že ta hodnota je odvislá od peněz, které jsou k dispozici, přičemž kolik bude pacientů a jaká bude potřebná péče v daném roce můžeme jen odhadovat z dlouhodobých statistik. Přesto by se dal stanovit nějaký přibližný vzorec, dle kterého by se dalo alespoń částečně postupovat. V potaz by se daly brát následující faktory. (píšu v pořadí, jak mne napadlo.)

1) Věk - když je někomu 90, je jasné, že ani s úspěšnou léčbou nebude člověk žít příliš dlouho. Ovšem hodnota života kojence rozhodně nepřevyšuje hodnotu života staršího dítěte nebobo mladého dospělého.

2) Kvalita života po léčbě - bude žít plnohodnotný život, nebo bude těžce invalidní?

3) Celkový zdravotní stav - obdobné důvody jako body 1 a 2

4) Prospěšnost pro společnost. jedná se o významného vědce, nebo několikrát trestaného recidivistu?

Při zvažování zda částku vynaložit se samozřejmě musí brát v potaz pravděpodobnost úspěšnosti léčby, či zda léčba pomůže s vývojem nových léků.

Možná jsem na nějaké věci zapomněla. Ovšem tvrzení, že hodnota lidského života je nevyčíslitelná, může znít sice vznešeně v rovině filosofické, pro praxi je ale zcela nepoužitelná

Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s ukládáním cookies ve Vašem prohlížeči.